صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۰.۳۵ (۰.۴۴) ۲۵۲.۵۲ (۷۹.۸۴)
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۶ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (۰.۱۷) (۰.۷۹) (۴۵.۴۱) (۹۴.۵۴)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۰.۰۳) (۰.۶۸) (۹.۵۹) (۹۱.۶۲)
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۵ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۰.۳۳ (۰.۲۷) ۲۳۵.۸۴ (۶۲.۴۴)
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۵۲ ۰.۱۵ ۵۶۹.۲۴ ۷۵.۵۴
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۰.۵۵ ۰.۷۹ ۶۴۸.۶۷ ۱,۶۳۸.۱۷
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۱۲) ۲۵.۸۷ (۳۵.۶۶)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۱۸) (۰.۸۵) (۴۸.۵۳) (۹۵.۵۹)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۹ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۱۴) (۰.۲۷) (۳۹.۹۶) (۶۲.۲۷)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۸ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱.۲۴ (۰.۳۱) ۹,۰۲۹.۹۶ (۶۷.۲۵)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۳۳ ۰.۳۸ ۲۲۸.۴۱ ۳۰۴.۳۵
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۲ ۰