صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۷۸) (۰.۱۸) (۹۴.۳۱) (۴۸.۹۱)
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۱.۲۸) (۰.۷۹) (۹۹.۰۹) (۹۴.۵)
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۰.۱۲) (۰.۲۳) (۳۶.۴۲) (۵۶.۲)
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰.۴۴ (۰.۰۳) ۳۹۴.۱۳ (۱۰.۰۶)
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۱۶ ۰.۰۳ ۸۱.۰۳ ۱۱.۹۹
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (۰.۳) ۰.۳ (۶۶.۲۹) ۲۰۱.۳۹
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۳۹ ۰.۲۲ ۳۰۷.۲۵ ۱۲۱.۹۹
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۰.۰۲) (۰.۸۹) (۷.۶۲) (۹۶.۱۹)
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۰.۴۹) (۰.۵۶) (۸۳.۱۲) (۸۷.۲۸)
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (۱) (۰.۰۸) (۹۷.۴۵) (۲۴.۱۱)
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (۰.۲) (۰.۳۹) (۵۲.۳۳) (۷۶.۰۵)
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۱ ۲۶.۳۴ ۴۳.۵۲
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰