صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ (۰.۵۳) ۱.۰۲ (۸۵.۶۵) ۴,۰۳۲.۹۳
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۰.۹۸ ۱.۹۳ ۳,۴۵۷.۵۸ ۱۰۶,۸۵۹.۹۷
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۲.۴۶ ۲.۸۷ ۷۰۶,۹۶۸.۰۵ ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۲.۹۸ ۴.۶۵ ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ (۰.۰۶) ۰ (۲۰) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱.۸۲ ۲.۱۳ ۷۱,۳۷۱.۷۹ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۰۹ (۱.۸۶) ۴۰.۶۱ (۹۹.۸۹)
۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۲۵ ۰ ۱۴۸.۵۳ ۰
۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ (۱.۲۸) ۰ (۹۹.۰۸) ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ (۰.۷۲) (۰.۰۵) (۹۲.۷۴) (۱۶)
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰