صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 انجمن مالی اسلامی ایران 450,000
2 شرکت سبدگردان مفید 50,000
  جمع 500.000