صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
گزارشات مدیر اجرا
گزارشات مدیر اجرا
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
1402/04/17 گزارش مدیر اجرا حسابرسی شده برای سه ماهه اول 1402 دانلود
1402/04/13 گزارش مدیر اجرا برای سه ماهه اول 1402 دانلود
1402/02/04 گزارش مدیر اجرا 1402.01.28 دانلود