صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۰.۲۵ ۰.۰۴ ۱۴۷.۹۸ ۱۶.۲
۸۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ (۰.۰۳) (۰.۵۸) (۱۱.۵۶) (۸۸.۰۱)
۸۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۰.۲۸ ۰.۱۷ ۱۸۱.۰۳ ۸۷.۴۵
۸۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۰.۳۳ ۱.۱۸ ۲۳۵.۰۹ ۷,۱۳۸.۷۳
۸۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱.۷۹ ۳.۵۲ ۶۵,۳۷۰.۳۶ ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱
۸۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۷ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰.۰۸ ۰.۲۸ ۳۱.۹ ۱۸۰.۵۸
۸۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ (۰.۲۱) (۰.۲۲) (۵۲.۹۸) (۵۵.۷۶)
۹۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ (۱.۱) ۰.۴۶ (۹۸.۲۵) ۴۳۷.۰۵
۹۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (۰.۳) (۰.۵۱) (۶۶.۴۴) (۸۴.۳۸)
۹۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۱.۲۶) (۲.۳۸) (۹۹.۰۲) (۹۹.۹۹)
۹۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰.۱۲ ۰.۳۱ ۵۵.۳۷ ۲۱۲.۳۱
۹۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰.۴۲ ۰.۸۹ ۳۵۸.۰۷ ۲,۴۵۳.۴۳
۹۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۱۲۵.۳۸ ۸۹.۲۷
۹۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ (۰.۶۷) (۰.۸۸) (۹۱.۴۳) (۹۶.۰۸)