صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
هزینه‌های صندوق

 

 

 

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:


عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

-

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

-

کارمزد مدیر

سالانه یک درصد (0.01) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری.

کارمزد مدیر اجرا

-

کارمزد متولی

سالانه دو ونیم در هزار (0.0025) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­های صندوق که سالانه حداقل 600 میلیون ریال و حداکثر 800 میلیون ریال است.

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 550 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل یک­دهم درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف یک میلیارد ریال می‌باشد.

حق پذیرش‌و‌عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تایید مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 2 میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار