صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۴ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۹ تغییرات اساس نامه