صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۴۰,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۵۹,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶,۰۱۵,۰۳۶,۳۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۷۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۳,۸۳۴ ۱۳,۷۷۷ ۱۳,۷۷۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۰۱۵,۰۳۶,۳۴۷
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۴,۱۵۴ ۱۴,۰۹۵ ۱۴,۰۹۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۰۷۹,۳۹۲,۹۷۹
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۱۴,۲۱۵ ۱۴,۱۵۴ ۱۴,۱۵۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۲۷۶,۳۱۶,۸۷۴
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۴,۲۱۶ ۱۴,۱۵۵ ۱۴,۱۵۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۲۷۸,۶۸۱,۰۰۸
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۴,۲۱۷ ۱۴,۱۵۶ ۱۴,۱۵۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۲۸۱,۰۴۸,۵۴۹
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۴,۵۱۷ ۱۴,۴۴۲ ۱۴,۴۴۲ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۸,۲۳۸,۲۳۲,۸۱۱
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۴,۵۲۵ ۱۴,۴۵۰ ۱۴,۴۵۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۸,۲۶۵,۴۱۵,۲۰۶
  ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴,۵۴۳ ۱۴,۴۷۴ ۱۴,۴۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۸,۳۴۴,۲۸۲,۴۹۶
  ۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴,۳۲۲ ۱۴,۲۵۵ ۱۴,۲۵۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۶۱۳,۹۵۵,۵۰۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۴,۲۲۷ ۱۴,۱۵۸ ۱۴,۱۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۲۹۰,۲۲۱,۸۷۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۴,۲۱۹ ۱۴,۱۵۰ ۱۴,۱۵۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۲۶۲,۰۲۷,۸۳۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۴,۲۲۰ ۱۴,۱۵۱ ۱۴,۱۵۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۲۶۴,۴۹۴,۸۳۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۴,۱۳۹ ۱۴,۰۵۹ ۱۴,۰۵۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۹۵۹,۱۲۵,۱۱۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۴,۱۵۳ ۱۴,۰۹۳ ۱۴,۰۹۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۰۷۲,۰۱۹,۰۱۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۴,۰۱۵ ۱۳,۹۵۷ ۱۳,۹۵۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۶۱۶,۵۷۱,۱۲۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۴,۰۱۶ ۱۳,۹۵۷ ۱۳,۹۵۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۶۱۹,۰۸۷,۷۴۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۳,۹۸۳ ۱۳,۹۲۴ ۱۳,۹۲۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۵۰۸,۳۰۲,۲۲۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۳,۹۸۴ ۱۳,۹۲۵ ۱۳,۹۲۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۵۱۱,۰۴۴,۴۳۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۳,۹۸۴ ۱۳,۹۲۶ ۱۳,۹۲۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۵۱۳,۷۸۹,۸۸۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۴,۱۰۴ ۱۴,۰۴۵ ۱۴,۰۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۹۱۱,۸۴۶,۰۵۶
  مشاهده همه