صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۴۰,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۵۹,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴,۶۵۲,۴۵۸,۴۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۴۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۳۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۳۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۶,۴۲۵ ۱۶,۳۶۳ ۱۶,۳۶۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۶۵۲,۴۵۸,۴۲۳
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۶,۳۳۵ ۱۶,۲۷۴ ۱۶,۲۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۳۵۵,۱۱۵,۲۰۱
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۶,۲۳۶ ۱۶,۱۷۴ ۱۶,۱۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۰۲۴,۲۱۴,۲۸۲
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۶,۴۲۴ ۱۶,۳۶۱ ۱۶,۳۶۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۶۴۸,۵۲۱,۵۴۶
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱۶,۳۶۹ ۱۶,۳۰۶ ۱۶,۳۰۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۴۶۲,۲۴۵,۶۹۲
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۶,۳۶۹ ۱۶,۳۰۵ ۱۶,۳۰۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۴۶۱,۲۸۳,۰۹۳
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۶,۳۶۹ ۱۶,۳۰۵ ۱۶,۳۰۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۴۵۹,۹۱۵,۷۰۸
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۶,۳۱۰ ۱۶,۲۴۶ ۱۶,۲۴۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۲۶۴,۶۹۱,۰۹۸
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۶,۲۳۵ ۱۶,۱۷۲ ۱۶,۱۷۲ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۰۱۵,۴۷۰,۹۶۵
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۶,۱۱۰ ۱۶,۰۴۸ ۱۶,۰۴۸ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۳,۶۰۲,۴۰۵,۸۴۰
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۶,۱۵۱ ۱۶,۰۹۰ ۱۶,۰۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۳,۷۴۰,۹۹۳,۰۸۶
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۱۶,۳۶۲ ۱۶,۳۰۶ ۱۶,۳۰۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۴۶۳,۸۵۲,۴۴۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۱۶,۳۶۲ ۱۶,۳۰۶ ۱۶,۳۰۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۴۶۲,۴۴۶,۴۴۸
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۱۶,۳۶۱ ۱۶,۳۰۵ ۱۶,۳۰۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۴۶۱,۰۰۲,۲۸۶
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۱۶,۲۹۰ ۱۶,۲۳۴ ۱۶,۲۳۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۲۲۴,۱۶۸,۰۷۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱۶,۲۸۹ ۱۶,۲۳۴ ۱۶,۲۳۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۴,۲۲۲,۷۷۴,۳۵۹
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱۶,۲۰۷ ۱۶,۱۵۲ ۱۶,۱۵۲ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۳,۹۴۸,۹۶۷,۹۱۲
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۱۵,۹۲۱ ۱۵,۸۶۸ ۱۵,۸۶۸ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۳,۰۰۰,۵۲۴,۹۱۸
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۱۶,۱۵۳ ۱۶,۰۹۹ ۱۶,۰۹۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۳,۷۷۰,۶۸۰,۵۹۷
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۱۶,۱۵۳ ۱۶,۰۹۸ ۱۶,۰۹۸ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۵۳,۷۶۹,۲۱۶,۲۶۲
  مشاهده همه