صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۴۰,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۵۹,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۶۳۴,۲۶۴,۴۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۵۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۴۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۲,۵۱۲ ۱۲,۴۶۵ ۱۲,۴۶۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۳۴,۲۶۴,۴۱۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۲,۴۹۹ ۱۲,۴۵۳ ۱۲,۴۵۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۵۹۳,۱۶۱,۳۶۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۲,۴۷۶ ۱۲,۴۲۹ ۱۲,۴۲۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۵۱۴,۷۰۳,۶۸۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۲,۵۱۵ ۱۲,۴۶۱ ۱۲,۴۶۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۲۱,۱۸۱,۴۳۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۲,۵۴۳ ۱۲,۴۸۸ ۱۲,۴۸۸ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۷۱۲,۱۶۲,۱۹۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۲,۵۴۳ ۱۲,۴۸۹ ۱۲,۴۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۷۱
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۲,۵۴۴ ۱۲,۴۸۹ ۱۲,۴۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۷۱۵,۲۹۸,۷۹۴
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۲,۵۴۲ ۱۲,۴۸۷ ۱۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۷۰۸,۸۱۱,۵۵۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۲,۵۳۵ ۱۲,۴۸۱ ۱۲,۴۸۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۸۶,۲۲۰,۴۳۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۲,۴۹۹ ۱۲,۴۴۵ ۱۲,۴۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۵۶۸,۳۵۵,۱۷۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۲,۴۴۱ ۱۲,۳۸۷ ۱۲,۳۸۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۳۷۳,۶۴۸,۴۶۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱۲,۵۲۰ ۱۲,۴۶۵ ۱۲,۴۶۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۳۵,۵۷۳,۵۷۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۲,۵۲۱ ۱۲,۴۶۶ ۱۲,۴۶۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۳۶,۹۱۵,۳۷۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۲,۵۲۱ ۱۲,۴۶۶ ۱۲,۴۶۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۳۸,۲۶۰,۵۷۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۲,۴۴۷ ۱۲,۳۹۳ ۱۲,۳۹۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۳۹۴,۱۰۶,۴۴۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۲,۴۲۴ ۱۲,۳۷۱ ۱۲,۳۷۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۳۱۹,۹۸۰,۷۶۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۲,۴۷۳ ۱۲,۴۱۹ ۱۲,۴۱۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۴۷۹,۶۰۷,۶۷۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۲,۴۸۳ ۱۲,۴۲۹ ۱۲,۴۲۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۵۱۴,۴۹۰,۱۰۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۱۲,۳۷۹ ۱۲,۳۲۶ ۱۲,۳۲۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۱۷۰,۳۵۲,۰۵۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۲,۳۸۰ ۱۲,۳۲۷ ۱۲,۳۲۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۱۷۱,۶۹۴,۹۶۴
  مشاهده همه