صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1403.03.06
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1403.03.06
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست