صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1402.04.13
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1402.04.13
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست